Uploade script

Jeg har nu lavet, sammen med Dino, et script, der kan uploade indholdet af en mappe til webhotellets FTP-server.

#!/bin/bash
cd path/to/upload/content
HOST='IP'
USER='USERNAME'
PASSWD='PASSWORD'
ftp -n -v $HOST << EOT
user $USER $PASSWD
prompt
cd public_html
ls -la
mput *
ls -la>
bye>
EOT